Ελληνικά | Français | Italiano

Restaurant Orea Sifnos in English | Restaurant Orea Sifnos en francais | Εστιατόριο η Ωραία Σίφνος στα ελληνικά |Ristorante Orea Sifnos in italiano Ristorante Bella Sifnos in italiano Restaurant Orea Sifnos en francais Restaurant Beautiful Sifnos in English Εστιατόριο Η Ωραία Σίφνος στα ελληνικά
GR | EN | FR | IT

"Orea Sifnos" (=Beautiful Sifnos) restaurant has been established in 1991, offering ever since exceptional quality and service in a unique environment, in Apollonia, Sifnos.